Om køreskolen

 .

Om køreskolen
Bag Fair Trafikskole står Ersin Türkmen 46 år. Uddannet og godkendt som kørerlærer til bil hos Dansk Kørelærerskole i Brøndby i 2010.

Ikke kun lærerigt
Vi har den opfattelse at erhverve kørekort ikke kun skal være lærerigt, men også sjovt og spændene. Derfor foregår den personlige undervisningen i en afslappet og humoristisk atmosfære i vores hyggelige teorilokaler på Assensvej 5 i Slagelse, hvor vi altid har gratis kaffe eller te til rådighed.

Følger justitsministeriets undervisningsplan.
Vi følger justitsministeriets undervisningsplan for køreuddannelsen og går ikke på kompromis med kvaliteten. Derfor foregår teoriundervisningen som personlig tavleundervisning, med den nyeste teknik via computer og projektor. Skolevognen er en behagelig og nem bil at betjene, med aircondition.

Seriøs undervisning
Vi er med i Dansk kørelærer union og er tilknyttet Ankenævn og garantifond. Din sikkerhed for seriøs undervisning

FAQ
Hvornår må jeg begynde at tage kørekort?
Det må du 3 måneder før, du fylder 17 år. Du kan dog tidligst gå til køreprøve på din 17 års fødselsdag.

Skal jeg have et førstehjælps kursus?
JA, hvis dette er dit første kørekort. Se meget mere under "Førstehjælp". Pr. 01.10.2006 blev det lovpligtigt, at førstegangserhververe skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus på 8 timer. Læs mere her (indsæt link til førstehjælp)

Hvordan og hvornår skal jeg betale?
Den samlede pakkepris betales umiddelbart efter 2. teoriaften, da du allerede skal på manøvrebane i ugerne efter. Du modtager på første teoriaften en regning, som betales via bankoverførsel. Betaling for yderligere køreundervisning i skolevogn på vej, er prisen 500 kr. per lektion á 45 min. (Nypris fra 1.05.22 på 550 kr.) Alt skal være betalt inden køreprøven, da eleven ellers ikke kan gå op til prøven.

Hvornår må jeg gå til teoriprøve?

Du kan tidligst gå til teoriprøve 1 måned før, du fylder 17 år.

 

Hvad skal jeg have med til teoriprøven?
Når du skal op til teoriprøve, skal du medbringe tre ting:
1.din lektionsplan
2.gyldigt pas (hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe billedlegitimation samt dåbs- eller navneattest).
3.ansøgning om kørekort.


Hvad skal jeg have med til køreprøven?
Når du skal til køreprøve, skal du også medbringe tre ting:
1.din lektionsplan
2.gyldigt pas (hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe billedlegitimation samt dåbs- eller navneattest).
3.ansøgning om kørekort.

Skal jeg på manøvrebane (lukket øvelsesplads)?
Den praktiske undervisning skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads, hvor eleven befinder sig alene i bilen og gennemfører en række nærmere beskrevne øvelser. 
Hvis du skal erhverve kørekort for første gang, til bil eller MC er det obligatorisk med et kursus på manøvrebane. HUSK PRAKTISKE SKO!!


Skal jeg på et køreteknisk kursus?
Det er obligatorisk med et køreteknisk kursus, hvis du skal erhverve kørekort for første gang til:
• Bil (B).


Hvordan forløber en teoriprøve?
Teoriprøven er i dag en skriftlig prøve, hvor man sammen med 10-14 andre elever får vist 25 forskellige dias-billeder på en stor billedskærm. Til hvert billede er indtalt nogle oplysninger til billedsituationen på et lydbånd, samt 2-4 svarmuligheder, hvor eleven skal sætte kryds i ja rubrikken, hvis svaret er i overensstemmelse med, hvad man selv vil gøre, ellers skal der sættes kryds i nej rubrikken.

Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?
Du må højst have fejl i 5 billeder for at bestå teoriprøven til almindelig bil. Principielt skal prøven helst være fejlfri, men der er givet mulighed for at bestå med de fem fejl, så der er taget højde for, at man kan misforstå et spørgsmål.

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?
Den praktiske køreprøve har normalt en varighed af 30-45 minutter, hvor en køreprøvesagkyndig politiassistent indtager kørelærerens plads og derfra iagttager elevens færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken. Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort. Prøven indledes med en kontrol af aspirantens identitet (husk pas eller dåbsattest), samt normalt en undersøgelse af køretøjets udstyr efterfulgt af kørsel. Den praktiske køreprøve kan være en prøve i bykørsel eller landevejskørsel, eller måske en kombination af begge dele.

Hvad koster en teoriprøve?
Prøvegebyret til politiet er p.t. kr. 600,- til almindelig bil. Gebyret dækker både den teoretiske og praktiske køreprøve. Bliver du underkendt til en prøve - teoretisk eller praktisk - skal der betales nyt gebyr.
https://www.betaling.koreprovebooking.dk/

Skal jeg betale ekstra hvis jeg dumper min teoriprøve?
JA. Du skal betale nyt prøvegebyr på 1000 kr. til Borgerservice. Se nedenfor under "Hvordan betaler jeg for prøven?

 

Skal jeg betale ekstra hvis jeg dumper min køreprøve?
JA. Du skal betale nyt prøvegebyr på 600 kr. til Borgerservice. Se nedenfor under "Hvordan betaler jeg for prøven?" Desuden betaler du en lektions pris for at køre i skolevognen, når du låner den til køreprøven.

Skal jeg have et minimum antal køretimer?
Undervisningsplanen foreskriver et detaljeret undervisningsforløb opdelt i lektioner, af min. 45 min.

Kat. B (almindelig bil):
Undervisningen til kategori B (alm. bil) omfatter i alt mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 4 lektioner på lukket øvelsesplads (manøvrebane), 16 lektioner i manøvrer på vej og 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg. Alt i alt bliver det til mindst 53 lektioner.

Må jeg holde pause?
JA, det må du gerne, men hvis der går mere end 3 måneder uden undervisning, skal du starte forfra med den del af kørekortet.

Hvilken bil skal jeg køre i til køreprøven?
Den praktiske køreprøve køres i skolebilen – altså den bil, du har øvet dig i og kender

Hvorfor skal jeg oplyse mit CPR nummer?
For at kunne oprette dig i Borgerservice online-booking, skal vi bruge dit CPR nummer. Dette er nødvendigt for at du kan blive tilmeldt en teoriprøve.

Skal jeg have bestået min teoriprøve før jeg må komme på Køreteknisk anlæg/glatbane?
NEJ. Eneste krav for at komme på Køreteknisk anlæg/glatbane er, at du er færdig med teorikurset. Hvis du - mod forventning - dumper din teoriprøve, tager du blot afsted på glatbane som planlagt.