Teoretisk stof

Der er meget du skal lære når du skal i gang med at tage kørekort for første gang. Undervisningsplanen der nøje skal følges, indeholder mere end 2000 undervisningsdelmål, der hver for sig i detaljer klarlægger, hvad du skal vide og kunne når undervisningen er slut.

Vigepligter
Vigepligt vil sige, at man skal holde tilbage for kørende færdsel. Man kan have »Ubetinget vigepligt« eller »Højre vigepligt«.

Ubetinget vigepligt

Ubetinget vigepligt vil sige, at man skal holde tilbage for al kørende trafik fra begge sider.

Man har bl.a. ubetinget vigepligt:

 • Når man møder denne tavle Tavle for ubetinget vigepligt

 • Ved Vigelinie (populært kaldet hajtænder),

 • Ved Stoplinie,

 • Hvor STOP tavlen er opsat,

 • Ved udkørsel fra parkeringsplads,

 • Ved udkørsel fra ejendom eller grundstykke,

 • Ved udkørsel fra tankstation el. lign.,

 • Ved udkørsel fra en tydeligt underordnet vej (gågade, markvej, sti el. lign.)

 • Ved udkørsel fra Opholds- og legeområde,

 • Ved møde med fly i lufthavnsområde,

 • Udkørsel fra en vej, der sker over fortov, cykelsti eller rabat, som er hævet over både sidevejens og den vigtigere vejs kørebaneniveau. Overkørslen skal herudover være tydeliggjort ved, at overkørslens belægning er udført i en anden belæg-
  ning end sidevejens (fx brosten, betonsten) eller, at fortovet og/eller cykelstien er gennemgående på den vigtigere vej.

Højre vigepligt

Højre vigepligt vil sige, at man skal holde tilbage for al kørende færdsel fra højre side, og samtidig sikre sig, at evt. færdsel fra venstre side både kan og vil holde tilbage.

Alle steder hvor man ikke har ubetinget vigepligt, gælder reglen for højre vigepligt - lige bortset fra vognbaneskift og sammenfletning.

 

Overhaling
Overhaling skal altid ske til venstre, medmindre det drejer sig om overhaling af et køretøj der er ved at svinge til venstre, eller tydeligt forbereder et sådant sving. I sådant tilfælde skal overhaling ske til højre.

Kørende der vil overhale, skal sikre sig, at dette kan ske uden fare.

Det er forbudt at overhale i vejkryds, medmindre:

 • Der er flere baner i samme færdselsretning,

 • Man overhaler til højre forbi et køretøj, der svinger til venstre,

 • Krydset er reguleret af politi eller lyssignal,

 • Den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt

Overhaling er forbudt:

 • Foran eller på en jernbaneoverkørsel

 • Foran eller på uoverskuelig bakke eller vejsving, medmindre kørebanen i færdselsretningen har mindst to vognbaner, hvor modkørende færdsel ikke må forekomme,

 • Foran eller på fodgængerfelt, medmindre man har fuldt udsyn over feltet,

 • Hvor tavlen »Overhaling forbudt« er opstillet.